מדיניות משלוחים

המשלוחים יבוצעו באמצעות דאר ישראל ו/ או ספקי שליחיות אחרים.
המחיר נקבע לפי מחירון עלות משלוח דואר ישראל נכון ל-2023 או לפי מחירון ספקים נוספים
"אשר צעצועים" ינסה לסבסד חלק מעלות המשלוחים.
המשלוחים יבוצעו אך ורק לאחר אישור חברות האשראי.
יש להקפיד על מתן פרטים נכונים ואמיתים של בעלי כרטיסי האשראי כתובת נכונה ומדויקת ומספר טלפון.
במידה ופרטי זיהוי כלשהם יהיו שגויים ייחוייב הלקוח בדמי המשלוח.
 אשר צעצועים – צעצועי עץ בע"מ